Nästa plenarföreläsare klara: Marie Wetter och Linn Karlsson: ”Långvarigt ekonomiskt bistånd - när deltagarens behov av stöd får råda. Erfarenheter från ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Motala kommun och Europeiska socialfonden”

Nästa plenarföreläsare är bokade:

Marie Wetter och Linn Karlsson: ”Långvarigt ekonomiskt bistånd - när deltagarens behov av stöd får råda. Erfarenheter från ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Motala kommun och Europeiska socialfonden”. 

Marie Wetter är socialsekreterare inom Kompass, ekonomiskt bistånd, Motala kommun
Marie är även delprojektledare för projektet VISA.


Linn Karlsson är verksamhetschef Team Utreda vid avdelningen för försörjningsinsatser, Linköpings kommun. Linn är projektledare för projektet VISA. 
2018-11-15