Nominera till FORSA-priset 2013. OBS! Senast den 1 december.

Vid 2013 års nationella symposium, 14-15 mars i Stockholm, kommer FORSA-priset att delas ut till den person eller grupp av personer som har gjort förtjänstfulla insatser för att synliggöra det sociala arbetets betydelse för enskilda individer, såväl som för samhället i stort. Nu tar FORSA därför tacksamt emot nomineringar till priset. 

Om priset:  FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut vartannat år av FORSA. Pristagaren får även 10 000 kronor. Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för den erkänsla, som praktik, utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn.

Nomineringar (och tillhörande motivering) till FORSA-priset skickas till FORSA:s ordförande Elisabet Cedersund senast den 1 december: elisabet.cedersund@liu.se2012-10-10