Nordic Social Work Research - Ny tidskrift!

RNSW

Under 2011 lanseras den samnordiska vetenskapliga tidskriften Nordic Social Work Research. Tidskriften kommer att ges ut två gånger per år och man kan nu skicka in manus till tidningen.

Tidningen är ett samarbete mellan FORSA i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island och förlaget Routledge.

Alla intresserade kan nu skicka in manus. Varje manus kommer att granskas enligt internationell vetenskaplig standard och publicering sker så snart redaktionen godkänt innehåll och format.

Det första numret är nästan klart och väntas bli distribuerat i tryckt version någon gång under juni månad.

Chefredaktör är Tarja Pösö från Tampere i Finland. Till sin hjälp har hon Monica Kjörstad från Oslo i Norge som biträdande redaktör och en redaktionskommitté med två representanter från varje land.

 

För mer information se: Nordic Social Work Research.2011-03-16