Ny nordisk tidskrift: Nordic Social Work Research

Under 2011 lanseras en ny nordisk, engelskspråkig tidskrift i FORSAs regi: Nordic Social Work Research.

Under 2011 lanseras en ny nordisk, engelskspråkig tidskrift i FORSAs regi: Nordic Social Work Research. FORSA i Sverige har arbetat fram denna vetenskapliga tidskrift tillsammans med övriga nordiska FORSA-föreningar. Tidskriften kommer att ha ett förmånligt pris för FORSAs medlemmar och innehålla refereebedömda artiklar av hög kvalitet. Första numret kommer i maj 2011.

2010-11-25