"På spaning efter.... Barnperspektivet i socialt arbete", temaförmiddag hos FORSA syd

Logga syd

Den 30 oktober inbjuds alla intresserade till en temaförmiddag om barnperspektiv i socialt arbete att avhållas vid Malmö Högskola. FORSA Syd står som arrangör och dagen syftar till att lyfta frågor som; "Hur tillvaratas barnets rättigheter i socialt arbete?
Vilka faktorer avgör hur barnet kommer till tals? Var finns hindren och möjligheterna? Vilka kompetenser och resurser krävs för att garantera att barnets bästa kommer i främsta rummet i praktiken?"

Föreläser gör fil dr Bodil Rasmusson, Socialhögskolan i Lund, fil dr Anne Harju, Malmö Högskola, fil dr Anna Angelin Socialhögskolan i Lund och Harald Gegner tillsammans med Camilla Persson, FoU Skåne. 
Men stort utrymme ges även för dialog med publiken. Notera att dagen är gratis för FORSA medlemmar. 

Frågor och anmälan skickas till: Asa.ritenius_manjer@soch.lu.se

Läs mer om förmiddagen i denna inbjudan: Temafm SYD barnperspektiv.pdf [86kB pdf]
2012-09-15