Programmet för 2013 års FORSA symposium, "Brukarinflytande i forskning och praktik"

Nu är programmet för 2013 års nationella symposie fastställt. Årets tema
"Brukarinflytande i forskning och praktik" kommer att belysas ur olika perspektiv och diskuteras genom det välfyllda programmet som utgörs av flera plenarföreläsningar, såväl som en lång rad seminarier. Symposiet kommer att utgöra en stimulerande arena för praktiker, brukare och forskare med erfarenhet från olika ämnesområden som barn och ungdom, funktionshinder, försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri, utbildning och äldreomsorg. OBS! Anmälningstiden har förlängts till den 28 februari!
Besök symposiets hemsida för mer information:
Hela symposiets program finns även tillgängligt som nedladdningsbar PDF:
Varmt välkommen till FORSA:s nationella symposium 2013!
 


2012-11-21