Sammanfattning från konferensen "Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services"

FORSA var en av de samverkade aktörerna vid den internationella nätverkskonferensen "Evidens informerad Practice International Invitational Workshop "Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services" - 27-29 april 2016 Uppsala Sverige. Deltagare från Sverige, Australien, Kanada och USA deltog i aktiva diskussioner och kunskapsutbyten med fokus på erfarenheter av möjligheter och utmaningar för implementering av evidensbaserad kunskap inom socialt arbete. I Pdf filen nedan finner du sammanfattningen från konferensen skriven av Trevor Wereley Centre for Addiction och mental health, Kingston, Ontario, Kanada.


Vid konferensen hölls tre öppna föreläsningar, vilka kan ses här:2016-06-23