Socialvetenskap.se fyller 10 år!

"SocialVetenskap.se fyller tio år i höst! Vi startade våren 2003 och under hösten lades sidan ut. Sidan är fortfarande ett samarbete mellan FORSA och Sociala Nätet. Under åren har vi fått ekonomiskt stöd av Akademikerförbundet SSR, KUBAS-projektet och IMS på Socialstyrelsen och CSA. Senare år har vi också haft ett samarbete med Samarbetskommittén för socionomutbildning där vi presenterar kurser på avancerad nivå."

Besök socialvetenskap.se: http://www.socialvetenskap.se/

FORSA vill gratulera denna viktiga 10 åring som bidrar med betydelsefull kunskap om det sociala arbetets forskning, utbildning och praktik!2013-12-12