Symposium, årsmöten och spännande seminarier på gång

Nu är det nytt år och här hittar du spännande arrangemang med FORSA i olika delar av landet. Det nationella symposiet går av stapeln i mars i Norrköping!

I socialt arbete skapas möten mellan människor; brukare, praktiker, studenter och forskare. Möten där makt är närvarande. Symposiet 2011 belyser det vi ser som kärnan i socialt arbete - mötet mellan människor och hur makt och maktutövning kommer till uttryck och kan förstås utifrån brukar-, praktiker- och forskarperspektiv.

Läs mer om symposiet här.

 

Dessutom arrangeras seminarier och årsmöten runtom i lokalföreningarna. FORSA Väst arrangerar tex följande seminarier:

Generella förändringsmönster i socialpolitiken och dess återverkningar på socialtjänsten.

Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställning om arbete och självförverkligande.

Trygghetssystemets upplösning?

Läs mer om FORSA Västs arrangemang här.2011-02-07