Tack FORSA Östergötland och alla som deltog vid symposiet ”Det globala i det lokala”!


 
Förra veckan ägde FORSA:s nationella symposium rum som i år hade temat ”Det globala i det lokala”. FORSA riks vill tacka FORSA Östergötland för ett intressant och väl genomfört symposium! Vi vill även tacka alla plenarföreläsare, presentatörer vid workshops och seminarier, moderatorer, utställare och alla deltagare som tillsammans bidrog till spännande möten, samtal och utbyten av kunskaper och erfarenheter kring symposiets tema. Särskilt glädjande var att vi hade deltagare från så många olika delar av det sociala arbetets forskning och praktik.

Martin Börjeson, ordförande FORSA Riks

Klicka på länken nedan för att ta del av abstracts, texter från plenarföreläsarna och workshops: http://www.forsa.nu/verksamhet/symposium2015.aspx2015-03-31