Tack FORSA Syd för ett fint symposium!

FORSA:s riksstyrelse vill härmed tacka FORSA Syd för ett mycket väl genomfört Nordiskt symposium.

Symposiet, med drygt 170 deltagare, innehöll inspirerande keynote speakers, ett rikt utbud av intressanta parallella sessioner och trevliga sociala aktiviteter. Det var verkligen ett tillfälle för forskare och praktiker från hela Norden att mötas och diskutera socialt arbetes forskning och praktik. 

Återigen, stort tack FORSA Syd!

Hälsningar FORSA: riksstyrelse


2014-10-18