Tack för abstracts!


FORSA Östergötland tackar alla som skickat in intressanta, innovativa och nytänkande abstracts till symposiet! Nu jobbar vi vidare med att sätta ihop programmet och sessionerna!


2019-02-14