Temadagar med fokus på barnets bästa i socialt arbete

fooorsa

Under hösten 2012 kommer två större temadagar gå av stapeln som båda kommer
behandla begreppet barnets bästa ur olika perspektiv inom socialt arbete. 

Den 1 oktober kommer FORSA Östergötland arrangera en temadag som
går under rubriken "Socialtjänst för barnets bästa?", där bl a representanter
från Rinkeby Kista och fil dr Anna Angelin kommer att föreläsa. 
Mer information: Temadag Barnets

FORSA Syd fortsätter med deras seminarieserie "På spaning". Denna gång under
rubriken "På spaning efter barnperspektivet i socialt arbete". 
Uppdaterat program om förmiddagen (som äger rum den 30 oktober) kommer snart på denna sida: Barnperspektivet

Hjälp gärna lokalföreningarna med att sprida information om deras temadagar! 

Missa heller inte att skriva upp det nationella symposiet i kalendern; http://www.forsa.nu/FORSA/Symposium-2011.aspx 


2012-07-20