Uppdaterad information inför FORSA:s årsmöte, 22 mars 2012

Nu finns all information inför årsmötet, som du hittar i följande länk:Dagordning - årsmöte 2012 (2).pdf [198kB pdf]

Tid och plats för årsmötet: torsdag den 22 mars 2012 kl 17.00 (startar efter minisymposiets slut)
Plats: Sal B228, Institutionen för social arbete, Sprängkullsgatan 23-25, Göteborg.

Inför årsmötet, som kommer äga rum efter det att minisymposiet avslutats,
har det inkommit ett förslag om revidering av stadgar samt ett förslag om
förändring av medlemsavgiften. 
Klicka på länkarna för mer information: 


Inkommen motion från FORSA syd: Motion från Forsa Syd 2012.pdf [155kB pdf]


Mer information om minisymposiet, som arrangeras av FORSA Väst: 

Varmt välkommen till minisymposiet samt årsmötet den 22 mars i Göteborg!
2012-03-14