Världskonferens: Social Work Social Development 2012: Action and Impact, Stockholm

loggor vk.jpg [13kB jpg]

Den 8-12 juli 2012 äger världskonferensen i socialt arbete och social utveckling rum i Stockholm. Ett av huvudmålen med konferensen är att jobba vidare med den Agenda som fastställdes vid senaste konferensen i Hong Kong 2010, som berörde utveckling av metoder i praktik och forskning, inom socialt arbete och socialpolitik. Konferensens teman är; 
Mänskliga rättigheter och social jämlikhet
* Miljöförändringar och hållbar utveckling
* Global social förändring och handling

Anmälan öppnar den 1 november och Call for abstracts har deadlinde den 30 november.

Mer information:  2011-09-01