Vem är FORSAs nya ordförande?

britt 020

Britt Krantz är sedan i våras ny ordförande för FORSA. Britt är programansvarig för socionomprogrammet på Högskolan Kristianstad.

 

Britt Krantz är sedan i våras ny ordförande för FORSA. Britt är programansvarig för socionomprogrammet på Högskolan Kristianstad. Hon kom till högskolan redan 2002 och var en av de drivande i att få examensrätt för socionomexamina till Högskolan i Kristianstad. Britt är socionom och har tidigare arbetat inom individ- och familjeomsorg och som projektledare i psykiatrireformen. Socionomexamen och magisterutbildningen har hon tagit i Lund.
 
Det borde vara självklart att alla socionomer läser Socialvetenskaplig tidskrift, tycker Britt, eftersom det är viktigt för att utveckla det vetenskapliga och evidensbaserade sociala arbetet. En av de saker hon vill driva som ordförande är att visa förbundet utåt i ännu större utsträckning. Alla hennes egna studenter har tex fått information om FORSA och om Socialvetenskaplig tidskrift. Och hennes eget inträde i FORSA för många år sedan kan också ge inspiration till hur man värvar nya medlemmar. Sitt allra första medlemsskap fick hon nämligen i födelsedagspresent och därefter har hon varit trogen medlem.

 2010-10-11