FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete
  
  
  

Årsmöte 2017 för FORSA Mitt

Den första mars hålls årsmöte för FORSA Mitt. Lokal, tid och dagordning framgår här.

 

Vänligen/styrelsen2017-02-10

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelse FORSA Mitt 2015

 

Kontaktpersoner:

Ordförande: Karin Hellfeldt,
Örebro universitet
karin.hellfeldt@oru.se
Telefonnummer: 019-301329

Sekreterare: Sara Thunberg,
Örebro universitet
sara.thunberg@oru.se

Ansvarig lokal hemsida:
John Brauer,
Örebro universitet
john.brauer@oru.se

 

Övriga ledamöter:

Vice ordförande: Jürgen Degner,
Örebro universitet

Kassör: Kristina Collén,
Örebro universitet

Rúna í Baianstovu,
Örebro universitet

Tobias Lowén,
Student, Örebro universitet

Jonas Laouini,
Örebro kommun

 

Suppleanter:

John Brauer,
Örebro universitet

Tarja Nordling,
Region Örebro län

Ewa Ottonius,
Örebro universitet

Maria Stetsko,
Örebro kommun

 

Revisor:

Anna Forssell,
Örebro universitet

 

Revisorssuppleant:

Per-Åke Nylander,
Örebro universitet

 

Valberedning:

Anna Petersén,
Örebro universitet

Louise Frogner,
Örebro universitet