Anmälan till symposiet öppnar 1 september

Symposium Norrköping

Den 1 september öppnar anmälan till FORSAs nationella symposium 2011. Nedan finner du mer information rörande datum.

Viktiga datum:
1 september 2010 öppnar hemsidan för anmälan till symposiet

1 september 2010 öppnar hemsidan för "abstracts"/förslag på presentationer,  workshops och posters

31 oktober 2010 deadline för abstracts/förslag

/ FORSA Östergötland


2010-08-25

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information