FORSA Lunch: Joy Torgé "Ageing and caring as couples with disabilities"

FORSA Lunch: Joy Torgé "Ageing and caring as couples with disabilities"

Joy Torgé som är nydisputerad från NISAL, Linköpings universitet kommer hålla en presentation vid denna FORSA utifrån, utifrån sin avhandling som hon försvarade den 21 mars, och som har titeln: "Ageing and caring as couples with disabilities"

Inbjudan i PDF inbjudan_forsa-lunch 14 maj (1).pdf [227kB pdf]

Föreläsningen och lunchen äger rum på Rosen, Norrköping.

Gratis att delta och öppet för alla. Deltagarna bekostar själva sin lunch.

Föreläsningen är på svenska.

14 maj, 2014. kl 12.15-13.00

Varmt välkommen!
2014-05-07

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information