FORSA frukost med Mo Gård

mogaard

Vi i FORSA Östergötland kommer att arrangera en FORSA frukost tillsammans med Mo Gård där Mo Gård kommer berätta om deras kunskapscenter och verksamhet för dövblinda.

Kort Om Mo Gård:  

Personer med en kombination av kommunikativa och andra funktionsnedsättningar behöver ofta omfattande insatser från många olika aktörer. Ofta finns det svårigheter för alla aktörer att samverka och ofta sker insatserna skilda från varandra. Insatser som sker inom Mo Gård Gruppen, utformas ur ett helhetsperspektiv på områdenaarbeteboendefritid och utbildning

Mer om Mo Gård: http://www.mogard.se/

Ingen föranmälan krävs! Kostnad: 20 kr för frukostmacka och kaffe/thé.

Plats: Förvaltningshuset Rosen.

Tid och datum: kl 8:00-9:00, 30 mars, 2012. 

 

FORSA är till för alla som är verksamma inom eller intresserade av socialt arbete. Målsättningen är att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik. 

Alla, både medlemmar i FORSA och de som är nyfikna på FORSA, är hjärtligt välkomna! Bjud gärna med kollegor och vänner!2012-03-04

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information