FORSA lunch: David Ekholm talar om ”Sport som metod för brottsprevention”

David Ekholm är doktorand på avdelningen för socialt arbete på LiU sedan februari 2011. David presenterar vad forskning säger om sport som metod för brottsprevention. ”Genom historien har sport haft en viktig samhällsbetydelse som fritidsaktivitet. Sport har vidare omgärdats av föreställningar om hur dess aktiviteter kan bidra till social utveckling i olika avseenden, till exempel brottsprevention”.

Presentationen är ett samarbete mellan FORSA och Socionomsektionen vid Linköpings universitet. Den startar kl 12.15 och pågår ca 30 minuter. Som avslutning har ni möjlighet att ställa frågor och diskutera med David.

Fri entré, besökare bekostar sin egen lunch.
Plats: Kårhuset Trappan, Norrköping
Tid och datum: 12:15-13:00, 27 nov, 2012

Inbjudan i PDF format (sprid gärna vidare)

Varmt välkommen!


2012-10-30

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information