FORSA@Broadway:Testmiljö Norrköping - äldre och välfärdsteknik

FORSA@Broadway:Testmiljö Norrköping - äldre och välfärdsteknik

 

Testmiljö Norrköping har testat olika produkter, tjänster och arbetsprocesser som underlättar för äldre i deras vardag.
En del i Testmiljön har varit att låta äldre testa olika applikationer via en surfplatta, t.ex. applikationer som påminner om att ta sin medicin, men också applikationer för nöje.

Ann-Christine Larsson som är projektledare kommer att tillsammans med Marianne Carlberg och Sara Hercules berätta dels om tester som genomförts, dels om vad det innebär som en av damerna säger ”att kunna vara med i matchen” när det gäller ”ny” teknik, trots att man passerat 80 år.

Varmt välkommen att delta vid FORSA:s café som inleds med 30 minuters presentation om aktuella frågor inom socialt arbete. Presentationen efterföljs av samtal i avslappnad miljö i gemytliga Café Broadway! Mat och dryck finns att beställa på plats! 

Välkomna!
Onsdagen 2/11 kl. 17.00-18.00
Café Broadway, Bråddgatan 26


Facebook: www.facebook.com/FORSAostergotland

Kontakt: axel.agren@gmail.com2016-10-26

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information