Inbjudan workshop och årsmöte 2015. "Sociala investeringar - vad, hur, varför?"

Alla nuvarande och blivande medlemmar i FORSA Östergötland inbjuds till årsmöte! I år inleder vi med en workshop:

Sociala investeringar - vad, hur, varför? med Robert Jonsson (forskare) vid CKS och (lärare) vid ISV/socialt arbete. 

Läs mer i följande dokument. Där finner du också dagordning för årsmötet: Årsmöte inbjudan 2015.pdf [220kB pdf]

Tid och plats: Onsdagen den 25 februari kl. 18.00 Lokal: Inre foajén, Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping

Om du anmäler dig bjuder vi på fika! Anmälan via länken: https://survey.liu.se/Survey/2165

Har du frågor kontakta: Marie Gustavsson marie.gustavsson@liu.se Axel Ågren axel.agren@gmail.se

Varmt välkommen! 2015-01-22

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information