Nominera till FORSA Östergötlands studentpris!

FORSA Östergötlands stipendium delas ut till en student som under sin utbildning verkat i FORSA:s anda genom att arbeta för att skapa möten på likvärdiga villkor mellan studenter, forskare och företrädare för det sociala arbetets praktik.

Nomineringar görs senast kl 18.00 den 10 januari till
Axel Ågren: axel.agren@gmail.com


2013-01-04

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information