Nordiska FORSA symposiet, 8-10 oktober 2014 i Malmö.

"På spaning efter det sociala arbetets kulturer"

Det sociala arbetets arena utgör en mötesplats för många olika inriktningar och former, vissa mer föränderliga och trendkänsliga än andra. Forskning möter praktik, praktik möter politik, politik möter omvärldens krav och förväntningar.

Välkommen att följa med de nordiska FORSA föreningarna på spaning efter det sociala arbetets kulturyttringar och möten där bland annat professor emeritus Malcolm Payne, professor emeritus Sven-Olof Isaksson, professor Nanna Mik-Meyer och professor Kerstin Svensson kommer att dela med sig av sin kunskap på området.

Berörda teman:
Kulturer i det sociala arbetets organisationer och organisering.
T ex. makt, etik, kunskapsallianser, professionsfrågor, m.m.
Kulturer inom det sociala arbetets utövande.
T ex. myndighetsutövning, samarbetsformer, brukarinflytande, m.m.
Kultur som verktyg inom socialt arbete.
T ex. konst, idrott, storytelling, m.m.
Kultur i det civila samhället och dess koppling till socialt arbete.
T ex. frivilliga organisationer, föreningar, sammanslutningar, social media, m fl.,
nationellt och internationellt.
Kulturer inom det sociala arbetets utbildningsområden.
T ex. grundutbildning, påbyggnadsutbildningar, internutbildningar, m.m.
Konferensen sker i samarbete med NASSW / NOUSA. Vi eftersträvar ett utbud från såväl praktik som forskning och högre utbildning och välkomnar nytänkande och kreativa idéer. Kortare anförande, poster-presentation, bokbord eller dialog-plattform är också välkomna.
Du som önskar medverka: "Call för abstracts"
Om du vill delta med paper, hålla en workshop, presentera poster eller annat – anmäl dig senast den 19 februari 2014 på anmälningssidan:

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lasse@devinor.se tel. 0733-3967792014-02-10

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information