Unga i fängelse - FORSAÖstergötland och Arbetets museum bjuder in till seminarium

FORSA-Östergötland och Arbetets museum bjuder in till seminarium

Hur är det att vara ung i fängelse idag? Hur är det att arbeta med tvångsplacerade unga? Och hur har synen på ungdomskriminalitet förändrats under 1900-talet.

Om seminariet: Roddy Nilsson, Göteborgs universitet, har forskat om synen på ungdomskriminalitet och åtgärderna mot densamma från
mellankrigstiden fram till 1970-talet. 
Kamila Biszczanik, Linköpings universitet, forskar kring tvångsvård av unga, med särskilt intresse för hur det är att arbeta
med tvångsplacerade unga.
Annelie Egelin Tärning har som intendent på Arbetets museum varit initiativtagare och projektledare för ett projekt som
gjordes tillsammans med Kriminalvården och Riksförbundet Attention. 
Projektet mynnade ut i boken Unga i fängelse – berättelser som inspiration till möten med unga. 

Tid och plats: Måndag 27 november kl 13–16 på Arbetets museum
Fri entré. Föranmälan till marten.mellberg@arbetetsmuseum.se senast 21 november.

Fri entré. Varmt välkommen!


Facebookevent: https://www.facebook.com/events/125664701429411/


2017-11-14

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information