VÄLKOMMEN till FORSA & Spotlight- lunch 21 maj!

spotlight forsa org

Elin Nilsson talar om ” Parrelation och samarbete vid demenssjukdom”

Elin Nilsson är doktorand på avdelningen för socialt arbete på LiU sedan februari 2011 och är även knuten till CEDER (Centre for Dementia Research). Hennes studie bygger på videoinspelade intervjuer med par som lever med demenssjukdom om deras gemensamma liv. Som avslutning har ni möjlighet att ställa frågor och diskutera med Elin.

Föreläsningen är ett samarbete mellan FORSA och Spotlight. 
Fri entré! Du bekostar själv din lunch.
Föreläsningen äger rum vid Kårhuset Trappan, Norrköping: http://trappan.nu/
Mer om föreläsningsgruppen Spotlight:http://www.cafespotlight.se/ 
Varmt Välkomna!


2012-05-07

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information