Välkommen till FORSA Östergötlands årsmöte, 14 februari, kl 18:00, vid Behandlingshemmet OASEN

fooorsa

Alla nuvarande och blivande medlemmar i FORSA Östergötland inbjuds till årsmöte  vid behandlingshemmet OASEN, Stadmissionens verksamhet den 14 februari kl 18.00. Där berättar Marie Stridh och Maria Hakalax om Stadsmissionen i stort och om OASEN.

Förtäring blir smörgåstårta från von Dufva - som drivs som ett socialt företag av Stadsmissionen.

Besöksadress: Repslagaregatan 37, Linköping. Länk till karta: http://g.co/maps/mprgd
 
Årsmötet börjar ca kl 19.30

Föranmälan är inget krav, men det underlättar för vår planering. Föranmälan
skickas till: axel.agren@gmail.com

Varmt välkommen!

Dagordning för årsmötet:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av mötesordning
4. Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redovisning
7. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Medlemsavgift
11. Val av
a) ordförande
b) kassör
c) sex övriga ledamöter
d) minst tre suppleanter
e) revisor
f) revisorssuppleant
g) valberedning
12.Övriga frågor
13. Mötets avslutande


2012-01-17

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information