Vidvinkel: Från Lesbos strand till Sverige -

En halvdag om flyktingars resa, ungas upplevelser av det nya livet i Sverige, vad samhället gör idag och hur vi kan blicka framåt.

TALARE
RENZO ARCURI
Berättelser från stranden: Hur ser flyktningskrisen ut i verkligheten?
Renzo Arcuri, som har varit volontär på den grekiska ön Lesbos, berättar hur situationen ser ut där människor anländer med gummibåtar till Europa. Student vid LiU och reste som volontär till Lesbos hösten 2015. 

ULRIKA WERNESJÖ, FIL DR. (AVD SOCIALT ARBETE, LIU)
Villkorad tillhörighet?: Ensamkommande ungdomars berättelser om att komma till och leva i Sverige
I presentationen ligger fokus på ensamkommande ungdomars förhandlingar av tillhörighet i sin vardag. Särskild vikt läggs vid sociala relationer, hem och hur ungdomarna positionerar sig i relation till dominerande föreställningar om kategorin ensamkommande barn. 

SARA GYLLENHAMMAR & LISELOTTE ANDERSSON
Flyktingsituationen utifrån  kommunens socialtjänsts perspektiv
Sara och Liselotte arbetar vid Norrköpings kommuns enhet för ensamkommande barn. 

MODERATOR
ERIK BERGGREN, FORSKNINGSKOORDINATOR REMESO, LIU, MUSEET FÖR GLÖMSKA.
Halvdagen avslutas med gemensam paneldiskussion. 


Arrangemanget är ettsamarbete mellan FORSA Östergötland, Folkuniversitetet Norrköping och Cnema.

Kontakt:axel.agren@gmail.comrosanna.nordrup@cnema.se

Läs mer:
http://cnema.se/film/vidvinkel-fran-lesbos-strand-till-sverige(anmälan görs på denna sida genom att klicka på fliken BOKA/KÖP)

https://www.facebook.com/FORSAostergotland/?fref=ts

www.forsa.nu2016-01-29

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2016
Ordförande
Axel Ågren, doktorand 
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg, doktorand
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter
Renzo Arcuri, Röda Korset 

Karin Oswaldsson Cromdal, lektor, Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, projektledare
Norrköpings kommun

Satu Sved, student Linköpings universitet 

Carola Haag, Försäkringskassan

Hanna Forsberg Jonsson, kurator
Norrköpings kommun

Valborg Jansson, Region Östergötland

Marjam Sultanova, Norrköpings kommun

  
  
Mer information