FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete
  
  
  

Årsmötet FORSA Riks och symposium

Årmötet äger rum i Norrköping den 23-24 mars 2015. Deadline för inskick av abstract är 15 januari! Mer information finns att läsa på "Startsidan" här på forsa.nu.

2015-01-12

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
FORSA Väst är under återuppstart. Vill du delta?
För mer information, kontakta Helena Mäki på e-postadress helena.falk.maki@gmail.com