FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete
  
  
  

FORSA Väst återuppstår

Forsa Väst har varit vilande några år, men våren 2019 blåser vi nytt liv i föreningen! Info kommer att publiceras på hemsidan löpande. 

 

För frågor kontakta Helena Mäki

helena.falk.maki@gmail.com 2019-01-16

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
FORSA Väst är under återuppstart. Vill du delta?
För mer information, kontakta Helena Mäki på e-postadress helena.falk.maki@gmail.com