FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete
  
  
  

Styrelseuppdrag!

Vi söker intresserade som vill vara aktiv i styrelsen för FORSA Väst! Vill du veta mer, kontakta FORSA Riks ordförande: elisabet.cedersund@liu.se .

2014-02-08

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
FORSA Väst är under återuppstart. Vill du delta?
För mer information, kontakta Helena Mäki på e-postadress helena.falk.maki@gmail.com