FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete
  
  
  

Uppstarts- och årsmöte den 19 mars

FORSA Väst har varit vilande några år, men våren 2019 blåser vi nytt liv i föreningen. På årsmötet den 19 mars kommer vi att starta upp FORSA:s avdelning Väst igen samt utse styrelse och andra ansvarsroller. Vi bjuder på fika och det kommer självklart även bli tillfälle för samtal och att lära känna varandra.

Du som är medlem är varmt välkommen att delta i årsmötets diskussioner och beslut. Icke-medlemmar är välkomna att närvara och delta i diskussionerna i mån av plats.

Mötet äger rum 
Tisdagen den 19 mars kl 18.30-21.00, drop-in från kl 18.00 
Sprängkullsgatan 25, våning 4 i sal D412

För att vi ska kunna planera ser vi gärna att du som avser komma anmäler dig senast 11 mars 2019 eller så snart som möjligt till epost helena.falk.maki@gmail.com
Om du redan nu vet att du är intresserad av att sitta med i styrelsen, hör gärna av dig till ovanstående mejl.  


Varmt välkommen hälsar   
Katarina Hollertz, Anna Ryan Bengtsson,  
Helena Mäki och Markus Sundemo2019-02-21

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
FORSA Väst är under återuppstart. Vill du delta?
För mer information, kontakta Helena Mäki på e-postadress helena.falk.maki@gmail.com