Årsmöte 29 februari, kl 17. Gröna Rummet Kåkenhus

Till nuvarande och blivande medlemmar i Akademikerförbundet SSR och FORSA
Välkommen till diskussionskväll och FORSA Ö årsmöte!
29 februari 17.30 – 19.00 Gröna rummet, Campus Norrköping

Behöver vi en ny socialtjänstlag? Och hur ska den i så fall se ut?

Den nuvarande Socialtjänstlagen är snart 35 år gammal, och den har genomgått åtskilliga förändringar under åren. För närvarande arbetas det i regeringskansliet med direktiven till en utredning som ska se över lagen i sin helhet.
Men behöver lagen förändras? Och hur ska de förändringarna i så fall se ut?

Under kvällen ser vi tillsammans några filmade föreläsningar som Akademikerförbundet SSR tagit fram, och därefter för vi en gemensam diskussion om vilka frågor vi tycker är viktiga att lyfta. Medverkar gör bland annat Camilla Sköld, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR.

I samband med diskussionskvällen håller FORSA Östergötland sitt årsmöte, startar ca 19:15. 

Anmälan senast tisdag 23 feb!
FORSA: Information Axel Ågren, axel.agren@gmail.com
Anmälan satro172@student.liu.se
Akademikerförbundet SSR: Information/anmälan Johnatan Kibebe, johnatan.kibebe@akademssr.se
Välkomna!

OBS! Kaffe/te och matig macka (kostnadsfritt) serveras från kl 17:00


2016-01-25