Anmälan till symposiet öppnar 1 september

Symposium Norrköping

Den 1 september öppnar anmälan till FORSAs nationella symposium 2011. Nedan finner du mer information rörande datum.

Viktiga datum:
1 september 2010 öppnar hemsidan för anmälan till symposiet

1 september 2010 öppnar hemsidan för "abstracts"/förslag på presentationer,  workshops och posters

31 oktober 2010 deadline för abstracts/förslag

/ FORSA Östergötland


2010-08-25