FORSA Lunch: Joy Torgé "Ageing and caring as couples with disabilities"

FORSA Lunch: Joy Torgé "Ageing and caring as couples with disabilities"

Joy Torgé som är nydisputerad från NISAL, Linköpings universitet kommer hålla en presentation vid denna FORSA utifrån, utifrån sin avhandling som hon försvarade den 21 mars, och som har titeln: "Ageing and caring as couples with disabilities"

Inbjudan i PDF inbjudan_forsa-lunch 14 maj (1).pdf [227kB pdf]

Föreläsningen och lunchen äger rum på Rosen, Norrköping.

Gratis att delta och öppet för alla. Deltagarna bekostar själva sin lunch.

Föreläsningen är på svenska.

14 maj, 2014. kl 12.15-13.00

Varmt välkommen!
2014-05-07