FORSA Lunch med David Ekholm "Idrott som en lösning på sociala problem: ansvarstagande medborgare och gemenskaper"

Den 19 januari ordnar FORSA Östergötland och Socionomsektionen lunchföreläsning med David Ekholm som nyss disputerat vid avdelningen för socialt arbete, Campus Norrköping, LiU.

Presentationen utgår från Davids avhandling som behandlar hur idrott används som ett medel för social förändring. Här betonas idrotten som en arena för att fostra ungdomar som riskerar exkludering och kriminalitet till att bli aktiva och ansvarstagande medborgare samt som en plats för att forma sociala och platsspecifika gemenskaper.

Tid & plats: 12:15-13:00. 19 januari. Kårhuset Trappan, Norrköping.

Övrig information: Ingen anmälan krävs. Ingen avgift. Öppet för allmänheten. 

Enklare lunch finns att köpa på plats: http://trappan.nu/

https://www.facebook.com/FORSAostergotland
https://www.facebook.com/SocionomsektionenLiU
forsa.nu
Varmt välkommen!


2017-01-06