FORSA Lunch med Johanna Schiratzki

Den 27 oktober arrangerar FORSA Östergötland lunchföreläsning
med GÄstprofessor Johanna Schiratzki. Följ länken för mer information: 


2011-09-26