FORSA Östergötland stöttar studenter!

Vill du som är student engagera dig i FORSA Östergötlands arbete med att skapa mötesplatser för forskning, utbildning och praktik inom socialt arbete? Vill du vara med och synliggöra FORSA Östergötland genom att hjälpa oss arrangera föreläsningar och seminarier som lyfter frågor kring socialt arbete ur olika perspektiv? 
Om detta är något som intresserar dig kommer vi premiera din insats genom att stå för din medlemsavgift i FORSA under ett helt år! Erbjudandet gäller 10 studenter, så det är först till kvarn!

Som medlem i FORSA får du:

· Inbjudningar till våra arrangemang och inbjudningar till nationella och internationella konferenser som har anknytning till FORSA.


· Rabatt på FORSA konferenser.

· Tidskriften Socialvetenskaplig tidskrift hemskickad fyra gånger per år.

· Rabatterad prenumerationsavgift på den nya nordiska tidskriften Nordic Social Work research


Hör av dig till Axel Ågren vid intresse och för mer information: axel.agren@gmail.com


Hjälp oss gärna att sprida informationen. Informationsbladet kan laddas ner här:
 


2012-10-03