FORSA frukost vid behandlingshemmet OASEN

forsafrukost

Välkommen till FORSA frukost!

med Mariah Michaela Hakalax vid behandlingshemmet OASEN
30 november, kl 8:30- ca 9:30 Behandlingshemmet OASEN: Repslagaregatan 37, Linköping

OASENS verksamhet med Mariah Michaela Hakalax´ egna ord: ”På OASEN stödjer kvinnor varandra för ett nyktert och drogfritt liv. Målet är att varje kvinna ska skrivas ut till ett eget boende, med sysselsättning och en för henne meningsfull fritid. På Oasen riktar vi oss även till kvinnor som under sitt liv i missbruk varit utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i nära relationer. Vi utgår då från ett genusteoretiskt perspektiv.”

Under frukosten får Du föreläsning och möjlighet till diskussion.
Kaffe och smörgås erbjuds till det facila priset: 20 kr

Alla, både medlemmar i FORSA och de som är nyfikna på FORSA, är hjärtligt välkomna till en givande stund! Önskar Du mer information om denna FORSA frukost är Du välkommen att kontakta Axel Ågren: axel.agren@gmail.com

FORSA är till för alla som är verksamma inom eller intresserade av socialt arbete. Målsättningen är att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.
www.forsa.nu
Ingen föranmälan behövs.

Varmt Välkommen!


2011-11-17