FORSA östergötland på Facebook

forsa facebook


Nu finns FORSA Östergötland på Facebook!
Fördelen med Facebook är att vi når ut till många 
och samtidigt kan föra en dialog med personer som 
är intresserade av vår verksamhet. 

Gå gärna med i vår Facebook grupp genom att följa länken:


2010-08-25