Halvdagsseminarium om socialtjänsten och papperslösa - 7 november kl 13.00 - 16.30 i Norrköping

Vilka möjligheter har papperslösa att söka bistånd och hur hanteras denna fråga av socialtjänsten runtom i landet? Asylgruppen Norrköping,FORSA-Östergötland och Socialt arbete vid Linköpings universitet samarrangerarett halvdagsseminarium om socialtjänsten och bistånd för papperslösa.

Program i PDF (som gärna får spridas): seminarium 7 november.pdf [1078kB pdf]

Länk till anmälan: https://sunet.artologik.net/liu/Survey/478

Maila Axel Ågren vid avanmälan: axel.agren@liu.se 

Bekräftelse på anmälan skickas inte ut. Har du anmält dig via länken så är du garanterad plats.

Varmt välkommen!

Hälsar Asylgruppen Norrköping samt FORSA ÖstergötlandKontakt: Susanna Löfgren susuhari@hotmail.com

Sabine Gruber sabine.gruber@liu.se

 

 2013-06-25