Nominera till FORSA Östergötlands studentpris!

FORSA Östergötlands stipendium delas ut till en student som under sin utbildning verkat i FORSA:s anda genom att arbeta för att skapa möten på likvärdiga villkor mellan studenter, forskare och företrädare för det sociala arbetets praktik.

Nomineringar görs senast kl 18.00 den 10 januari till
Axel Ågren: axel.agren@gmail.com


2013-01-04