Temadag "Socialtjänst för barnets bästa?"

barn forsa

Temadag: Socialtjänst för barnets bästa?
1 oktober, 2012

Det här är en dag som handlar om vad vi vet om barn i relation till socialtjänsten, vad som görs för att veta hur placerade barn har det i samhällsvård och hur vi kan bli bättre på att tillämpa ett barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd.
Målgrupp för dagen: vi välkomnar såväl yrkesverksamma inom socialt arbete som politiker och högre tjänstemän. Studenter och andra intresserade är välkomna i mån av plats. Först till kvarn med anmälan.

Program: 
Drop-in-fika från kl 8.30
09.00 Introduktion till dagen och information om den pågående nationella satsningen kring den sociala barn och ungdomsvården
Ann Henriksson, Linköpings kommun, Inga-Lill Malmsjö för Läns-SLAKO 
09.30 Placerade barn – hur följer vi upp i Östergötland? Ann Henriksson, Linköpings kommun, Christina Söderberg, Norrköpings kommun samt Inga-Lill Malmsjö för Läns-SLAKO
10.30 Bensträckare med fruktstund
10.45 Familjer i socialtjänsten – vad vet vi om barnen och deras familjer? Mats Ericsson, Hanna Leinhardt, Linköpings kommun Margareta Bredmar, Bo Davisson, Linköpings universitet
11.30 Dialog – Vad kan vi lära och hur kan vi göra skillnad?
12.00 – 13.00 LUNCH
13.00 Är sociallagstiftningen skälig? Om skälig levnadsnivå för barn i familjer med försörjningsstöd, fil dr Anna Angelin, Lunds universitet
14.00 Kaffepaus
14.30 Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd – ett utvecklingsarbete i Rinkeby-Kista där en handbok för socialsekreterare som tagits fram, Zahra Haghpanah, enhetschef, Åsa Hansson, socialsekreterare och Yasmine Ekman Munir, utredare, från Rinkeby-Kista
15.30 Avslutning
Moderator för dagen: Christina Söderberg

Tid och plats: 1 oktober, 2012, kl 8:30-15:30,
Konsert & kongress Konsistoriegatan 7, Linköping

Anmälan görs elektroniskt via: http://www.webropolsurveys.com/S/A0FF1FD54EABFCB5.par Senast den 21 september!
Frågor kontakta Iréne Johansson, BRIS (representant för FORSA) på irene.johansson@bris.se eller 070-793 66 10


Dagen är gratis! Men observera att anmälan är bindande!

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Länk till programmet, som gärna får spridas: 1 oktober - program o inbjudan.pdf [326kB pdf]


2012-06-25