Styrelsen

FORSA:s styrelse väljs av årsmötet och träffas fyra gånger per år. Styrelsen har ett övergripande ansvar för de olika verksamheterna och arbetar också för att utveckla verksamheten.

Ordförande: Alexandru Panican

Kassör:  Magnus Wiberg

Sekreterare: vakant

En ordinarie ledamot från varje lokalförening:

·Mitt:  Runa Baianstovu, Örebro universitet

·Norr: Petra Ahnlund, Umeå universitet, (föreslåssom vice ordförande, beslutas av styrelsen)

·Småland: Magnus Wallinder, Ljungby kommun

·Stockholm: Emma Braconier, Huddinge kommun

·Syd: Agneta Folkesson, Malmö högskola

·Östergötland: Axel Ågren, Linköpings universitet

·Väst: vakant

En suppleant från varje lokalförening

·Mitt: Tobias Lowen

·Norr: MariaClausen Edman, Region Västerbotten

·Småland: Jesper Johansson

·Stockholm: Sylwia Kozel, Södertörns högskola

·Syd: Annelie Björkhagen Turesson

·Östergötland: Ann-Christine Larsson, Norrköpingskommun

·Väst: vakant

Två revisorer: Margaretha Andersson, Norrköping och JörgenNissen, Linköping  

Två revisorssuppleanter:vakanta

Valberedning inför 2017: Elisabet Cedersund, Marie Gustavssonoch Veronica Ekström 


Hemsidesansvarig: 

John Brauer john.brauer@oru.se
Axel Ågren, kontakt: axel.agren@gmail.com