Presentationer 14-15 mars

Här läggs presentationer ut så fort de skickats in!

14 mars

Alain Topor. Brukarnas kunskaper kontra psykiatrins? Alain Topor Mycket snack men lite verkstad....pdf [264kB pdf]

Brukarmakt i socionomutbildningen. Namu Nambiar och Verner Denvall Namu N & Verner D Brukarmakt i socionomutbildningen- framväxt och utmaningar.pdf [602kB pdf]

Pass 1

2:1 Maskrosbarn.pdf [3929kB pdf]

3:1 Gunvi Haggren Vad är viktigt för att känna.....pdf [616kB pdf]

4:1 Elisabet Hurtado Lundberg Brukarcoach!.pdf [545kB pdf

5:1 Hur få till delaktighet. Misa.pdf [99kB pdf

Pass 2

1:2 + 1:1 Charlotte Roos Värdegrundsarbete i praktiken.pdf [468kB pdf]

2:2 Anette Bolin Delaktighetsfrämjande samtal... Fyrbodal 14 mars pp.pdf [401kB pdf]

3:2 RQS Brukarstyrd verksamhetsutveckling inom missbrukarvården.pdf [420kB pdf]

6:2
Silja Wallin att äga sin förändring FORSA.pdf [316kB pdf]

15 mars

Julia Brannen Involving children in family life....pdf [1038kB pdf]

 

Pass 3

1:3 + 3:3 Eva Wikström Äldres möjligheter till autonomi 20130315 kort.pdf [235kB pdf] 

Agneta Hugemark Med rätt att bestämma själv....pdf [6665kB pdf] 

2:3 Victoria Skoog Barns upplevelser av instabil sammhällsvård.pdf [698kB pdf]

4:3 Ann-Marie Stenhammar -  Barn och unga vet och kan andra saker än vuxna.pdf [2236kB pdf]

5:3
Elisabet Näsman.pdf [211kB pdf]

8:3 Individens ställning inom missbrukarvården.pdf [1220kB pdf]

Plenar

Brukarsynpunkter försörj.pdf [162kB pdf]

Börjeson Karlsson Inte bara inflytande.pdf [168kB pdf]