Nordic Social Work Research

Under 2011 lanserades den samnordiska vetenskapliga tidskriften Nordic Social Work Research. 

Tidningen är ett samarbete mellan FORSA i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island och förlaget Routledge.

För mer information se: Nordic Social Work Research.