Symposium med FORSA

Vartannat år arrangeras ett två-dagars nationellt symposium och vartannat år ett en-dagars mini-symposium. Arrangemanget genomförs av lokalföreningarna tillsammans med FORSAs styrelse. Året då ett kortare symposium arrangeras så anordnas även ett nordiskt symposium av något av de nordiska ländernas FORSA-föreningar.