Symposiet kommer inledas med en temakväll om sociala reportage där professor Hans Swärd och doktorand Magnus Danielson. Temakvällen efterföljs av mingel i närliggande lokaler vid Campus Norrköping, Linköpings universitet. Mer om kvällen:

 

Vidvinkelkväll: Sociala reportage av "det nya Sverige"

Hur nära kan man som forskare eller journalist komma andra människors verklighet? Kan man sätta sig in i utsatta människors livsvillkor utan att göra sig skyldig till misstolkningar och förvanskningar? Hur bra är det sociala reportaget på att skildra effekterna av stora samhällsförändringar och dess marginaliseringsprocesser? Hans Swärd kommer att tala om olika traditioner och praktiker med ambitionen att demaskera den sociala verkligheten.

Vilken bild av sociala problem förmedlas i dokusåporna och hur påverkas vi av den? Dokusåpans framträdande och stigande popularitetskurva sammanfaller i hög grad med nedmonteringen av välfärdssamhället. Finns det ett samband och hur ser det sambandet i så fall ut? Kan det vara så att våra socialpolitiska ställningstaganden påverkas av vår konsumtion av dokusåpor? Och om så är fallet– varför? Magnus Danielson föreläser om ideologiska strukturer i dokusåpornas värld och deras koppling till synen på lösningar på sociala problem.

Kvällen avslutas med diskussion med Hans, Magnus och publiken. 
Plats: Cnema. Kungsgatan 56. 602 33 Norrköping


Mingel och visning av fotoutställning 

Temakvällen efterföljs av mingel i Gröna rummet, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet. Vid minglet kommer Eva Lundgren Stenbom visa upp fotoutställningen "Mitt Marielund". Utställningen tillkom genom demokrati- och delaktighetsprojektet Konst-PIMPA, som är finansierat av Allmänna Arvsfonden och Norrköpings kommun.

Konst-PIMPA har bedrivits i snart tre år i bostadsområdet Marielund, ett miljonprogramsområde från slutet av 1960-talet. Syftet med projektet är att engagera ungdomar som bor i området, att bli mer delaktiga, och vara med och påverka sitt eget bostadsområde så det blir en bra plats att leva, bo och växa upp i.


Om Vidvinkel 

Arrangemanget hålls inom ramen för Vidvinkel, som är en arena för samtal och debatt med utgångspunkt i film- och mediala gestaltningar. Denna Vidvinkelkväll är ett samarrangemang mellan FORSA, Folkuniversitetet och Vidvinkel, där Cnema (Norrköpings kommunala biograf och mediepedagogiska verksamhet) är värd för kvällen genom att stå för administration och lokal. 

Mer om Vidvinkel: http://cnema.se/evenemang/vidvinkel
Mer om Cnema: http://cnema.se/om-cnema-1
Folkuniversitetet Norrköping: http://www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Norrkoping/