Symposiet är ett samarbete mellan:              FORSA Östergötland

Riksförbundet FORSA

 Linköpings universitet

Norrköpings kommun 

Lyskraft - ett samverkansavtal mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommunfooorsa


liu2


nkpgSponsor


folkuni fors

Folkuniversitetet, NorrköpingUtställare:ssr logotypstud litt logo


new connexion logotypnok2


svenska kyrkan


Linköpings universitet, Socionomprogrammet


liu2


Temakvällen den 23 mars är ett samarrangemang mellan FORSA Östergötland, Cnema, Vidvinkel och Folkuniversitetet, Norrköping

cnema

folkuni fors